Geležinkelio „Rail Baltica“ statyBa – didžiausias Lietuvos transporto infRaStRuktūRoS pRojektaS nuo nepRiklauSomybėS atkūRimo laikų. jo piRmaSiS 123 km etapaS jau baigtaS, vėžė oficialiai atidaRyta 2015 m. Spalį. atkaRpoje nuo lenkijoS iR lietuvoS SienoS iki kauno centRinėS StotieS RekonStRuota eSama RuSiško StandaRto vėžė iR šalia tieSta nauja euRopinio StandaRto vėžė. RekonStRuota iR paStatyta 19 tiltų bei 4 viadukai, įRengti 108 iešmai, 40 peRvažų, 98 pRalaidoS. Rangovai taip pat SutvaRkė 10 geležinkelio Stočių iR 20 peronų.

NAUJOJOJE ATKARPOJE – TIK INOVACINIAI SPRENDIMAI

Visus „Rail baltica 1“ darbus per dvejus metus vykdė daugiau kaip tūkstantis generalinių rangovų ir jų subrangovų darbuotojų, naudota daugiau kaip pusė tūkstančio įvairiausių žemės dirbimo, statybos, geležinkelio tiesimo technikos priemonių, įrenginių bei mechanizmų. visur buvo siekiama naudoti kuo daugiau naujausių techninių ir technologinių sprendimų. pavyzdžiui, specialiai šiam geležinkelio „Rail baltica“ ruožui suprojektuota 14 originalių iešmų konstrukcijų.

NAUJIENA – IEŠMAI SU ELEKTROHIDRAULINIAIS AUTOMATIKOS IR SIGNALIZACIJOS ĮRENGINIAIS

naujieji iešmai, skirti traukiniams patogiai persirikiuoti iš vieno geležinkelio kelio į kitą, įvažiuoti į stotį ir išvažiuoti iš jos, buvo diegiami rusiškosios (1 520 mm) ir europinės (1 435 mm) vėžių sankirtos vietose. taip traukiniai galės keisti kryptį ir, vykę viena vėže, persirikiuoti į kitą. Svarbiausia tai, kad diegti ne paprasti iešmai, o su elektrohidrauliniais automatikos ir signalizacijos įrenginiais. pagal savo principą tokios konstrukcijos lietuvoje iki šiol nebuvo naudojamos. techninis sprendimas panaudoti elektrohidraulines pavaras leidžia gaminti ir tiekti iešmus, visiškai sureguliuotus gamykloje. tai užtikrina jų ilgalaikiškumą, patikimumą, sumažina techninės priežiūros išlaidas, tampa lengviau juos eksploatuoti ir įtaisyti geležinkelio vėžėje. kartu didėja ir eismo sauga. šiuos iešmus kelio „Rail baltica 1“ statybai tiekė uab „voestalpine vae legetecha“, gaminanti produkciją, skirtą geležinkeliams, tiekianti visiškai surinktus iešmus, smailes, kryžmes ir izoliuotąsias sandūras akcinei bendrovei „lietuvos geležinkeliai“ bei užsienio geležinkelių bendrovėms. šiuo metu įmonė savo gaminius eksportuoja į daugiau kaip dešimt pasaulio šalių: austriją, ispaniją, vokietiją, italiją, australiją, latviją ir kt. jų pagamintos iešmų sudedamosios dalys stovi trijuose indijos didmiesčiuose: delyje, mumbajuje ir bangalore metro. tai didelis laimėjimas, nes iešmas – sudėtingiausias geležinkelio įrenginys. apie inovacijas ir sąsajas su geležinkelio „Rail baltica“ statyba kalbamės su uab „voestalpine vae legetecha“ komercijos direktoriumi andriumi daniulaičiu. Lietuvoje dirbate jau 20 metų. kaip vertintumėte savo veikLą iš šaLies? gerokai pasikeitėme ir gamybos pajėgumu, ir savo galimybėmis. pradėję nuo dviejų konstrukcijų iešmų gamybos, dabar gaminame net kelias dešimtis, be to, vien tik ties iešmais neapsistojame – diversifikavome savo veiklą į kelias sritis, įskaitant ir labai perspektyvią traukinių važiuoklės stebėsenos sritį, leidžiančią gerokai padidinti eismo saugumą. viena naujausių uab „voestalpine vae legetecha“ inovacijų, be abejo, susIjusi su „Rail baltica 1“ statyba. kadangi iešmo įtaisymas į geležinkelio kelią ir eksploatacija paprastai kelia daugiausia sunkumų, šįkart žengėme didžiulį žingsnį į priekį, pagamindami visiškai surinktus iešmus su visais automatikos ir signalizacijos įrenginiais, kuriuos į statybvietę atvežame su specialiomis paverčiamomis platformomis.“
naujojoje

Parašykite komentarą