SĖKMĖS PASLAPTIS – SĄŽININGUMAS, DARBO DRAUSMĖ IR TAISYKLIŲ PAISYMAS

Pasak pašnekovo, tokių technologijų pranašumai akivaizdūs,
nes darbai atliekami daug sparčiau ir ekonomiškiau nei
kasant atvirai: nereikia kasti griovių, ardyti kelio ar aikščių
dangos, atliekant darbus netrikdomas transporto ir pėsčiųjų
eismas, be to, išsaugomi medžiai ir kiti žalieji plotai. Betranšėjės
technologijos ypač pasiteisina atliekant darbus ten, kur
nėra galimybės atvirai kasti: po geležinkelio bėgiais ir magistraliniais
keliais, tankiai apstatytų miestų ir senamiesčių
rajonuose, draustiniuose, parkuose, pelkėtose ir miškingose
vietovėse, po upėmis, tvenkiniais, melioracijos grioviais, stačiuose
šlaituose ir kitose sunkiai prieinamose vietose.
2004 m. įkurta specializuota statybos bendrovė „Požeminių
linijų statyba“ atlieka inžinerinių komunikacijų klojimo darbus
atviru ir uždaru būdu, t. y. naudoja pažangias betranšėjes
vamzdžių klojimo technologijas, kurių poreikis nuolat auga.
Didėja ir betranšėjų darbų technologijų, kurias įmonė gali pasiūlyti
klientams, įvairovė.
Šiuo metu įmonė gali atlikti įvairius darbus, pritaikydama
beveik visas žinomas betranšėjes technologijas – tiek tiesiant
naujus vamzdynus, tiek renovuojant esamus. „Anksčiau naujove
laikyti uždari perėjimai dabar jau nieko nebestebina, o
atpigus įrangai darbus galima atlikti pigiau nei tradiciniu
Inžinerinių komunikacijų tiesimas atvirai
kasant dar visai neseniai laikytas įprasta
praktika. Dirbant šiuo būdu gatvės ir
šaligatviai būdavo perkasami ir tai nuolat
keldavo gyventojų nepasitenkinimą.
„Situacija iš esmės ėmė keistis inžinerinių
komunikacijų tiesimo darbams pradėjus
taikyti betranšėjes uždarų perėjimų
technologijas, kai mechanizmas po žeme
išgręžia reikiamo skersmens tunelį ir įtraukia
naujus, atitinkamo dydžio vamzdžius.
Tokios technologijos pamažu išstumia kitus
kasimo būdus“, – sako UAB „Požeminių linijų
statyba“ direktorius Antanas Mikušauskas.
būdu ardant dangas. Be to, šis būdas yra pažangesnis ir padeda
neteršti gamtos, saugoti aplinką“, – teigia pašnekovas.
Įmonėje dirba stipri kvalifikuotų darbuotojų komanda. Kiekvienais
metais investuojama į pažangiausias betranšėjes
technologijas – tai lemia aukštą darbų kokybę.
Pasak bendrovės vadovo, betranšėjės technologijos naudojamos
ten, kur sunku, o kartais ir visai neįmanoma atlikti darbų
atviru būdu. Į naujoves skeptiškai žiūrinčius lietuvius įtikinti
betranšėjų technologijų nauda pavyksta nesunkiai. Svarbiausiu
argumentu tampa greitis ir kaina: bendrovė klientams siūlo
lengvesnį ir pigesnį kelią, kaip nutiesti vamzdynus.
Įmonė pagausino savo paslaugas – šiuo metu jos darbuotojai
atlieka ne tik betranšėjus darbus, bet ir siūlo visą darbų
kompleksą, kai reikia įgyvendinti vandentvarkos projektus.
Bendrovės specialistai tiesia ir montuoja vandentiekio, nuotekų,
drenažo trasas. Montuoja buitinių nuotekų valymo įrenginius,
stato siurblines, atlieka kasybos darbus, projektuoja ir
montuoja inžinerines ryšių komunikacijas.

„Mūsų sėkmės paslaptis – sąžiningumas,
darbo drausmė ir taisyklių
paisymas“, – sako A. Mikušauskas.