Monthly Archives: balandžio 2017

KAUNO JONAVOS GATVĖJE PO DEŠIMTMEČIO pertraukos įgyvendintas verslo centro projektas

Beveik dešimt metų stalčiuose gulėjęs verslo centro projektas staiga buvo ištrauktas ir pastatytas per rekordiškai trumpą laiką. Eismo žiedas prie Kauno pilies pasipildė ne- įprastos architektūros, prie senamiesčio plytų raudoniu prisiderinusiu 2 500 m2 verslo centru. Jo statytojai turėjo meistriškai laviruoti itin ankštame plote, o darbus pradėti tik po architektų išvadų, kad po pamatais nebus […]

„Rail Baltica“: 123 km svajonių virto realybe

Geležinkelio „Rail Baltica“ statyBa – didžiausias Lietuvos transporto infRaStRuktūRoS pRojektaS nuo nepRiklauSomybėS atkūRimo laikų. jo piRmaSiS 123 km etapaS jau baigtaS, vėžė oficialiai atidaRyta 2015 m. Spalį. atkaRpoje nuo lenkijoS iR lietuvoS SienoS iki kauno centRinėS StotieS RekonStRuota eSama RuSiško StandaRto vėžė iR šalia tieSta nauja euRopinio StandaRto vėžė. RekonStRuota iR paStatyta 19 tiltų bei […]